aktualizováno: 17.02.2020 14:14:07

...................JEZDECKÝ KLUB  VIKI Horní Újezd..........

Hubert 2018

Fond Vysočiny

Fond Vysočiny

Hubertova jízda 2018

Hubertova jízda v Horním újezdě proběhla nade všechna očekávání výborně. Dne 6.října 2018 se v uskutečnil již devatenáctý ročník Hubertovy jízdy.

Předcházelo tomu spoustu příprav: předchozí víkend od28-30.9.2018 proběhlo soustředění členů klubu a velké přípravy. Tyto už probíhaly dva měsíce předem. Bylo třeba nakoupit trička, nechat vytisknout logo JK VIKI Horní Újezd, natisknout pozvánky, diplomy, nakoupit upomínkové předměty, objednat občerstvení, uvařit guláš, nakoupit drobnosti a dárečky. V terénu vystavět přírodní překážky, nachystat opékání buřtů, uvařit čaje a přichystat občerstvení. Připravit pronajatý sál na večerní slavnostní ukončení, s dětmi nachystat program pro všechny rodiče a diváky.

Na 6.října bylo objednáno sluníčko a babí léto tak prozářilo celý den a náladu všech. Dopoledne proběhlo zápolení mladších dětí oddílu v židličkované. Všichni aktéři odpoledního programu se sešli již před dvanáctou hodinou na kotlíkovém guláši na jízdárně jezdeckého klubu a napojeni a posíleni usedli do sedel svých koní. Sešlo se celkem 16 jezdeckých koní z našeho oddílu i ostatních klubů, který zastupovali ti nejšikovnější. převoz diváků zajistil pan Kocmánek ze Starče se svými hřebci a pan Kružík ze Zašovic s valachy zapřaženými v krásných bričkách a povozech. Fanfára v podání třech konzervatoristů zavelela k nástupu a lot koní byl předveden ke slavnostnímu nástupu. Jezdci spolu s diváky vyrazili do tratě, kde je čekalo spoustu crossových překážek, slavnostní dostih, opekli jsme buřty ve mlýně. Zámeckou cestou jsme došli do Vinařského centra Sádek, kde měl jezdecký klub zajištěné lehké občerstvení. Trubači zahráli na pozouny a lesní roh, fanfára se nesla celým vinohradem. Štěstí přálo a domů jsme s koňmi dorazili zdraví a šťastní se spoustou zážitků ze společného setkání.

Ve večerních hodinách proběhlo v sousedním sále setkání a přátelské posezení s občerstvením a živou hudbou. Děti měli nachystané divadelní představení, proběhlo vyhodnocení celé Hubertovi jízdy, byl připraven "soud", kde se děti "vyřádily" s tresty pro jezdce a rodiče. Skákali parkůr na židlích, lovili jablko pusou ve kbelíku s vodou a mnoho dalších záludností. Pilo se jedlo, tančilo, hodovalo. Děti navázaly nová přátelství, ukázaly dospělým, co vše už dokážou, utvrdily se vazby v přátelských setkáních. Hubertovy jízdy a její přípravy se aktivně účastnilo přes třicet dětí a dvacet dospělých, celou akci shlédlo asi 80 diváků, především děti s rodiči a kamarády. Akce se vydařila na jedničku. Příští rok plánujeme 20.ročník, už nyní se na něj těšíme. Děkujeme Fondu Vysočiny za výraznou finanční pomoc při krytí nákladů této akce, poděkování patří všem členům klubu. jejich rodičům, kamarádům i účastníkům akce. 

 

TOPlist
Fond Vysočiny